klad.nl
 
Klad.nl gaat helaas sluiten. Na 31 December 2018 heeft u niet langer toegang tot uw kladjes en worden alle accounts permanent verwijderd. Stel voor die tijd uw gegevens veilig!

Voorwaarden


Service

Klad.nl is een gratis service die vrij kan worden gebruikt. Iedere gebruiker krijgt een persoonlijk kladblok waarin een tekst van maximaal 32 KB kan worden bewaard. De makers van Klad.nl zullen al het mogelijke doen om de service goed en ononderbroken aan te bieden. Klad.nl is echter op generlei wijze aansprakelijk voor schade die direct of indirect aan het gebruik van de service te wijten is. Aan het gebruik van Klad.nl kunnen geen rechten worden ontleend.


Privacy

Opgeslagen gegevens zullen nimmer worden gepubliceerd of ter beschikking van derden worden gesteld. Klad.nl zal op generlei wijze oneigenlijk gebruik maken van deze gegevens. De emailadressen die worden opgegeven zullen nimmer worden gepubliceerd of ter beschikking van derden worden gesteld. De adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor het Klad.nl-account, zoals het door de gebruiker opvragen van een verloren wachtwoord.